คลังเก็บป้ายกำกับ: ปัญหาทางจิต

โรคจากการติดเกมส์มีอะไรบ้าง

โรคจากการติดเกมส์มีอะไรบ้าง

ปัจจุบันการเล่นเกมส์ถือว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับคนยุคใหม่ มีการออกแบบเกมส์ที่มีความสวยงาม สมจริง เสริมอรรถรสด้วยอุปกรณ์ VR ต่าง ๆ จึงทำให้มีคนติดเกมส์ตั้งแต่อายุน้อยในช่วงวัยอนุบาลจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่วัยเกษียณมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเกมส์ที่แตกต่างกันไปด้วย

การเล่นเกมส์ต่อเนื่องหลายชั่วโมงเป็นประจำ มักจะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมาได้ เราจึงได้รวบรวมโรคที่มีการเก็บสถิติไว้ว่ามาจากการติดเกมส์ เพื่อให้ทุกคนได้ระมัดระวังตัวเองและคอยสังเกตคนใกล้ชิด ดังนี้

จอประสาทตาเสื่อม

เนื่องจากการจ้องคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน จะทำให้จอประสาทตาทำงานอย่างหนักจากการได้รับรังสีสีฟ้าที่ส่งมาจากหน้าจอ ซึ่งหากสะสมเป็นเวลานาน จะทำให้มีปัญหาในการมองเห็นในระยะยาวได้

เทคนิคช่วยในการป้องกันดวงตาที่สำคัญ ก็คือ การปรับระดับความเข้มของแสงให้เหมาะสม และสวมแว่นที่มีคุณสมบัติกรองแสงสีฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาทางจิต

องค์การอนามัยโลกจัดภาวะติดเกมส์เป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่ง ซึ่งมักจะเกิดกับกลุ่มเด็กที่พ่อแม่ตามใจตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงมัธยม ให้มีโทรศัพท์มือถือพกติดตัวตลอดเวลาและเล่นเป็นประจำเพื่อแก้เหงาคลายเครียด โดยไม่มีผู้ปกครองคอยกำกับชนิดเกมส์และระยะเวลาในการเล่น ส่งผลให้เด็กและเยาวชนจำนวนมากมีปัญหาทางจิตใจ ส่งผลให้ขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ไม่ยอมสื่อสารกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเข้าสังคม มีความเครียดสะสมและเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวตามมาได้

โรคอ้วน

คนที่เล่นเกมส์ต่อเนื่องหลายชั่วโมง มักขาดการขยับร่างกายอย่างเพียงพอ ในมวลกล้ามเนื้อจะมีชั้นไขมันสะสมแทรกมากขึ้น เพราะมีการใช้พลังงานที่น้อยกว่าปกติ จึงกลายเป็นโรคอ้วนตามมาได้ตั้งแต่อายุน้อย ซึ่งมักมีไขมันสะสมตามหน้าท้อง ต้นแขน ต้นขา ฯลฯ และเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อย ๆ จะเกิดโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และเบาหวานตามมาอีกด้วย

โรคกระเพาะอาหารอักเสบ

การเล่นเกมส์แนว MOBA มีความท้าทายสูง ผู้เล่นต้องรวมทีมกันต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามผ่านระบบออนไลน์ ทำให้เกิดความสนุกสนานและติดพันต่อเนื่องหลายชั่วโมง ทำให้ผู้เล่นหลายคนรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา บางรายมีการดื่มน้ำอัดลมและขนมรองท้องเพียงเล็กน้อยระหว่างเล่นเกมส์ ทำให้ภายในกระเพาะอาหารมีน้ำย่อยที่มีค่าเป็นกรด ถูกผลิตออกมาระคายเนื้อเยื่อมากเกินไป จึงกลายเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบในที่สุด

จะเห็นได้ว่า โรคที่เกิดจากการติดเกมส์ที่กล่าวมา มีผลเสียอย่างมากทั้งต่อสุขภาพกายและจิต เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกท่านเห็นความสำคัญของการเล่นเกมส์อย่างเหมาะสม ควบคุมเวลาที่ใช้ในแต่ละวันอย่างดียิ่งขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว จะทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงได้ยาวนานยิ่งขึ้น